• Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

DRAMA DA SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ:

Sosyal beceri;bireyin başkalarıyla başarılı bir şekilde etkileşimde bulunmasına olanak sağlayan davranışlardır.Kişiler arası ilişkileri başlatma,sürdürme ve uygun şekilde bitirme becerileri sosyal beceri kapsamında değerlendirilebilir.Buna göre tanışma,kendini başkasına tanıtma ,randevu isteme selamlama,soru sorma ,cevap verme,dinleme rahatsızlık belirtme,belirtilen rahatsızlığa karşılık verme,saldırganlığa karşılık verme,çatışma çözümleme şikayet etme,gibi bir çok davranış sosyal becerilerin ortaya konduğu davranışlardır.Görüldüğü gibi bu beceriler direk yaratıcı drama etkinliklerinde ekinlik başlığı olarak yer alabilen temel konulardır.Bu durumda yaratıcı drama’nın aynı zaman da bir sosyal beceri eğitimi yöntemi olduğunu söylenebilir.
Sosyal beceri eğitimi konusunda farklı yaklaşımlar söz konusudur.Bilişsel yaklaşıma göre:sosyal beceri,öncelikli olarak bilişsel bir beceridir,dolayısıyla sosyal beceri eksikliği çeken kişiler aslında bilişsel yetersizlik nedeniyle bu durumdadırlar.Bu anlayışa göre verilecek eğitim daha çok kişinin bilişsel yeterliliğini artırmaya yönelik olmalıdır.(ikna,konferans,tartışma,örnek sosyal davranışlar içeren kitapların ve filmlerin sunulması…vb. Davranışçı yaklaşıma göre ise sosyal beceri eksikliği,davranış kazanılmamış
olması demektir.Bu anlayışa göre bireyin davranış göstermesi sağlanmalı ve gösterdiği zaman pekiştirilmelidir.kullanılabilecek yöntemler:taklit,rol oynama veya akran öğretim (sosyal becerisi düşük ile yüksek olanın eşleştirilmesi)olabilir.Taklit,rol oynama ve akran öğretimi yaratıcı drama içinde olan temel uygulamalar olmakla birlikte sosyal beceri eğitimi için yaratıcı dramanın bir bütün olarak uygulanması daha yararlı olacaktır.Değerlendirme aşaması bilişsel bilgi ile de desteklenebilecek olan bu uygulamalar ısınma aşamasında başlayarak kendini dramanın her aşamasında gösterir.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

KAVRAM
 • Nesnelerin, özelliklerin ve düşüncelerin benzerliklere dayanarak zihinde bir grup oluşturması
  Özel isimler dışında kalan kelimeler kavramdır .örn:ağaç,ev,bebek,kitap vb.
  Kavramların yararları :
  *Çevrenin karmaşıklığını azaltır
  *Nesnelerin tanınmasını kolaylaştırır
  *Nesne/ olaylarla her karşılaşmada yeniden öğrenme gereğini azaltır
  *Etkinlikleri planlama ve onlara yön vermeye yardım eder
  *Nesne/ olay sınıflarını ilişkilendirme ve sıralandırmaya yardımcı olur
  *Düşünmeyi kolaylaştırma ve kesinleştirmeyi sağlar
  *Sağlıklı iletişim gereklidir.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM

Bilgisayarın çocukların eğitimi ve gelişimin de nasıl etkiye sahip olduğunu biliyoruz,okul öncesi eğitim kurumlarında da bilgisayar kullanımı hızla artmaktadır.
Bilgisayar, öğrenmeyi kolaylaştırmada kullanılan bir kaynak ve bir araçtır.Çocukların gelişimine uygun olarak kullanıldığın da çok yararlı bir araçtır fakat uygun olarak kullanılmaması çocukların gelişimi üzerinde olumsuz bir çok etkisi gözlenmektedir.
3-4 yaşından itibaren çocuklar gelişimsel olarak bilgisayar kullanımını keşfetmeye ve araştırmaya başlarlar.Yanlız okul öncesi dönem de bilgisayar kullanımına dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır;

*Çocukların gelişimine uygun olmalıdır.
*Temel rutin becerileri kazandırmayı amaçlamalıdır.
*Matematik gibi problem çözmeye ve fikir geliştirmeye yönelik programlar içermesin,
*Yetişkin gözetimi altın da olmasına,
*Günde 10-20 dak.sürelerde kullanımına dikkat edilmelidir

Bu durum da bilgisayar destekli eğitimin okul öncesinden başlayarak çocuğa doğru bir şekilde verilmesi ileri okul dönemlerinde de yaralı olacağı,gelişiminde de önemli rol oynayacağı görülmektedir.
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS